Посолство на Република България в Канада

Консулска служба

Уважаеми Клиенти на Консулската служба,
Благодарим Ви, че посещавате официалната страница на Консулската служба при Посолството на Република Българи в гр. Отава, Канада

Уважаеми Клиенти на Консулската служба,

Предвид усложнената ситуация около разпространението на COVID-19 и необходимостта от прилагане на специални санитарно-хигиенни мерки молим гражданите преди да планират посещение в представителството за получаване на консулска услуга, да се запознаят и да спазват следните правила:

I. Консулската служба ще приема и ще обслужва ЕДИНСТВЕНО ГРАЖДАНИ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАНИ ДАТА И ЧАС ЗА ПОСЕЩЕНИЕ.

Кандидатите за консулски услуги без записани дата и час няма да могат да бъдат обслужени. Забранява се струпването на граждани пред приемното помещение на консулската служба, като лицата със записани дата и час идват не по-рано от 10 минути преди уговореното време. ГРАЖДАНИТЕ СЛЕДВА ДА СПАЗВАТ ТОЧНИЯ ЧАС НА ПРИСТИГАНЕ, КАТО ПРИ ЗАКЪСНЕНИЕ ПОВЕЧЕ ОТ 2-3 МИНУТИ, ЩЕ БЪДАТ ПРИЕТИ И ОБСЛУЖЕНИ СЛЕДВАЩИТЕ КЛИЕНТИ. ГРАЖДАНИ, ПРОПУСНАЛИ СВОЯ ЧАС ПОРАДИ ЗАКЪСНЕНИЕ, ЩЕ БЪДАТ ОБСЛУЖЕНИ СЛЕД КАТО БЪДАТ ОБСЛУЖЕНИ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ КЛИЕНТИ ДО КРАЯ НА ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ.

ДАТА И ЧАС ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ЩЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПИСВАТ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС: https://consulbg.com – СЕКЦИЯ „РЕЗЕРВАЦИЯ“.

II. Гражданите се умоляват да се запознаят предварително с процедурите по обслужване и начините за получаване на исканата услуга, както и дължимите държавни такси, като посетят останалите секции на страницата.

III.  Молим заявителите предварително да подготвят своите документи: при услуга за издаване на български личен документ – да попълнят и разпечатат предварително заявлението за издаване на лична карта/паспорт/СУМПС. Следва да се носят всички изискуеми документи, съпътстващи подаването на заявление за български личен документ. Заплащането на дължимите такси се извършва, без изключение, само безкасово, с карта чрез ПОС-терминал.

IV. При заявка за извършване на нотариална заверка лицата се умоляват предварително да са попълнили съответните пълномощни/декларации, като дата и подпис се полагат пред консулското длъжностно лице.

V. Заявителите, които не са попълнили предварително своите документи и се наложи да ги попълват на място в приемната на Консулска служба, ще бъдат обслужени след следващия записал се кандидат за услуга.

VI. С оглед спазване на санитарно-хигиенните мерки във връзка с разпространението на COVID-19 в приемната на Консулска служба ще бъдат допускани НАЙ-МНОГО ДВАМА ЗАЯВИТЕЛИ, като това правило не важи за семейства с повече от два члена, които могат да останат в помещението.

В приемната се допускат само лицата, които са преки заявители на консулските услуги. Всички лица, които придружават кандидат за консулска услуга, следва да го изчакат извън сградата на Консулската служба. Няма да бъдат допускани граждани, които имат кашлица, хрема, настинка и други симптоми на вирусна инфекция.

VII. Заявителите следва да посещават Консулската служба със съответните лични предпазни средства – маски и ръкавици. При липса на маска носът и устата трябва да бъдат покрити по подходящ начин, например с кърпа или шал.

VIII. Предвидените по-горе мерки ще останат в сила до окончателното решаване на проблема с разпространението на COVID-19.

ПОСЕЩЕНИЕТО В КОНСУЛСКА СЛУЖБА С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ НА ДАТА И ЧАС НА АДРЕС: https://consulbg.com ОСТАВА В СИЛА и ще бъде начин за подобряване и ускоряване на обслужването на гражданите в бъдеще.

Посолството на Република България в Отава се извинява за причиненото неудобство във връзка с приетите мерки с цел опазване на здравето на служителите и обслужваните граждани и моли за Вашето разбиране и съдействие. Призоваваме всички посетители да бъдат отговорни не само към собственото си здраве, но и към здравето на околните и да отложат идването си в посолството в случай, че не се чувстват добре или ако те, или някой от близките им, са диагностицирани с COVID-19.