Моля, прочетете преди да резервирате ден и час за консулска услуга:

Edit

За получаване на готови български лични документи (паспорт/лична карта/СУМПС), както и на готови заверени документи (пълномощно/декларация/друг документ) НЕ Е необходимо резервирането на дата и час.

Edit

За бързо и безпроблемно получаване на консулската услуга, заявителите следва предварително да са попълнили, разпечатали и подготвили всички необходими документи (вижте секция “Бланки”).

Edit

Заявител, който е пропуснал своя предварително резервиран час се обслужва след като бъдат обслужени всички останали заявители с резервирани часове.

Edit

Предварително запазеният час е ориентация за приблизителното време, в което даден заявител ще бъде приет и обслужен.

Edit

Резервация за подаване на заявление за ВРЕМЕНЕН ПАСПОРТ, заявление за ВИЗА и заявление за БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО се извършва САМО по телефона.

Loading...