* Услугата “Проследяване на пратка” може да се използва САМО от клиенти, които ще посетят, лично или чрез упълномощено лице, Консулската служба за получаване на българския личен документ.

* Клиенти, които са заявили “Бърза услуга” и са заплатили куриерска доставка до Консулската служба чрез фирма DHL, ще получат телефонно обаждане когато българския личен документ пристигне в Консулската служба.

* Клиенти, които при подаване на заявлението за издаване на български личен документ са предоставили предплатен плик, с оглед изпращане на документа до посочен адрес, ще получат техния български личен документ по пощата, като времето за доставката от Консулската служба до посочения адрес зависи от пощенския оператор.

За да проследите пратката с Вашия български личен документ, моля впишете датата си на раждане в следната форма: ден.месец.година (пример – 31.02.1985).

  • При вписване на Вашата дата на раждане, ако се появят следните данни: “Дата на раждане: Вашата дата на раждане”, “Име на заявител: Вашето име” и “Статус на пратката: Документът се изработва от МВР в момента.”, в този случай документът Ви още не е изработен и не е получен в Консулската служба, и Вие НЕ следва да идвате за получаване на документа.
  • При вписване на Вашата дата на раждане, ако се появят следните данни: “Дата на раждане: Вашата дата на раждане”, “Име на заявител: Вашето име” и “Статус на пратката: Документът е изработен и е готов за получаване.” тогава Вие (или упълномощено лице) можете да дойдете за да получите документа си.
  • При вписване на Вашата дата на раждане, ако се появи статус: “ВНИМАНИЕ! Вижте – Съобщение до заявител!”, моля ВНИМАТЕЛНО прочетете съобщението преди да предприемете идване до Консулската служба, като препоръчваме в този случай да ни изпратите запитване във Формата за контакт!

* ВАЖНО!
ВИНАГИ ПРОВЕРЯВАЙТЕ ДАЛИ ИМА СЪВПАДЕНИЕ НА “ДАТА НА РАЖДАНЕ” И “ИМЕ НА ЗАЯВИТЕЛ” – ПРИ РАЗМИНАВАНЕ, МОЛЯ ПИШЕТЕ НИ ПРЕДИ ДА ПОСЕТИТЕ КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА!

Проследете пратка

* * *