За получаване на готови български лични документи (паспорт/лична карта/СУМПС), както и на готови заверени документи (пълномощно/декларация/друг документ) НЕ Е необходимо резервирането на дата и час.