За бързо и безпроблемно получаване на консулската услуга, заявителите следва предварително да са попълнили, разпечатали и подготвили всички необходими документи (вижте секция “Бланки”).