Заявител, който е пропуснал своя предварително резервиран час се обслужва след като бъдат обслужени всички останали заявители с резервирани часове.