Резервация за подаване на заявление за ВРЕМЕНЕН ПАСПОРТ, заявление за ВИЗА и заявление за БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО се извършва САМО по телефона.