Моля, прочетете преди да резервирате ден и час за консулска услуга:

Edit

За получаване на готови български лични документи (паспорт/лична карта/СУМПС), както и на готови заверени документи (пълномощно/декларация/друг документ) НЕ Е необходимо резервирането на дата и час.

Edit

За бързо и безпроблемно получаване на консулската услуга, заявителите следва предварително да са попълнили, разпечатали и подготвили всички необходими документи (вижте секция “Бланки”).

Edit

Заявител, който е пропуснал своя предварително резервиран час се обслужва след като бъдат обслужени всички останали заявители с резервирани часове.

Edit

Предварително запазеният час е ориентация за приблизителното време, в което даден заявител ще бъде приет и обслужен.

Edit

Резервация за подаване на заявление за ВРЕМЕНЕН ПАСПОРТ, заявление за ВИЗА и заявление за БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО се извършва САМО по телефона.

Поради некоректното поведение на лица, които правят повече от една резервация за дадена консулска услуга, и по този начин лишават други клиенти от възможността да резервират ден и час за консулска услуга, Консулската служба ще анулира СЛУЖЕБНО повече от една резервация за дадена консулска услуга, като ще бъде анулирана по-новата (последваща) резервация! Ако клиент има ОСНОВАТЕЛНА причина да направи повече от една резервация, моля да остави съобщение чрез Формата за контактПосещението на клиент със служебно анулирана резервация не създава задължение за Консулската служба този клиент да бъде обслужен!

Loading...