Правно основание за заплащане на държавни такси за издаване на български лични документи:

 • Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси;
 • Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

Срокове за издаване на български лични документи, които не включват срока за получаване на документите в Консулска служба:

 • Обикновена услуга – 45 дни;
 • Бърза услуга – 30 дни.

При заявена Бърза услуга молителят заплаща допълнителна куриерска такса на фирма DHL в размер на 37.90 ЕВРО до Консулската служба. При заявена Обикновена услуга молителят не заплаща допълнителна куриерска такса. 

Процедура:

След подаване на заявлението в Консулската служба, молителят или трето лице следва да  заплатят таксата за куриерска услуга по една от двете сметки по-долу:

For transfers in EUR:

Beneficiary:        DHL EXPRESS BULGARIA EOOD
IBAN No:             BG40UNCR70001523563800
Beneficiary’s Bank:      UniCredit Bulbank AD
BIC/SWIFT Code:        UNCRBGSF
Beneficiary’s Bank Address:
7, Sveta Nedelya Sq., Sofia 1000, Bulgaria

For transfers in BGN:

Beneficiary:         DHL EXPRESS BULGARIA EOOD
Beneficiary’s IBAN No: BG94UNCR70001523563798
Beneficiary’s Bank:      UniCredit Bulbank AD
BIC/SWIFT Code:        UNCRBGSF
Beneficiary’s Bank Address:
7, Sveta Nedelya Sq., Sofia 1000, Bulgaria

В платежното нареждане задължително трябва да бъде вписано:

 • Инициалите BDS;
 • Ottawa – (името на града, в който е разположен Консулската служба и където следва да се получи вече издадения български личен документ);
 • Трите имена на лицето, на което ще бъде издаден документът за самоличност;

Пример:  BDS Ottawa Petar Ivanov Georgiev

След извършване на плащането копие от платежното нареждане се предоставя лично в Консулската служба или се изпраща на имейли: consul@consulbg.com и embgottawa@hotmail.com.


Паспорт:

 • Първи паспорт на лице до 14 год. възраст (Обикновена услуга – 39 CAD / Бърза услуга – 48 CAD + Куриерска услуга DHL);
 • Втори и следващ паспорт на лице до 14 год. възраст (Обикновена услуга – 47 CAD / Бърза услуга – 64 CAD + Куриерска услуга DHL);
 • Паспорт на лице от 14 до 58 год. възраст (Обикновена услуга – 62 CAD / Бърза услуга – 94 CAD + Куриерска услуга DHL);
 • Паспорт на лице от 58 до 70 год. възраст (Обикновена услуга – 47 CAD / Бърза услуга – 64 CAD + Куриерска услуга DHL);
 • Паспорт на лице над 70 годишна възраст (Обикновена услуга – 39 CAD / Бърза услуга – 48 CAD + Куриерска услуга DHL);
 • Паспорт на лице с трайно намалена работоспособност или с вид и степен на увреждане 50% и над 50% (Обикновена услуга – 33 CAD / Бърза услуга – 36 CAD + Куриерска услуга DHL);

Лична карта:

 • Първа лична карта на лице от 14 до 16 год. възраст (Обикновена услуга – 30 CAD / Бърза услуга – 30 CAD + Куриерска услуга DHL);
 • Втора и следваща лична карта на лице от 14 до 18 год. възраст (Обикновена услуга – 41 CAD / Бърза услуга – 52 CAD + Куриерска услуга DHL);
 • Лична карта на лице от 18 до 58 год. възраст (Обикновена услуга – 45 CAD / Бърза услуга – 60 CAD + Куриерска услуга DHL);
 • Лична карта на лице от 58 до 70 год. възраст (Обикновена услуга – 39 CAD / Бърза услуга – 48 CAD + Куриерска услуга DHL);
 • Лична карта на лице над 70 год. възраст (Обикновена услуга – 30 CAD / Бърза услуга – 30 CAD + Куриерска услуга DHL);
 • Лична карта на лице с трайно намалена работоспособност или с вид и степен на увреждане 50% и над 50% (Обикновена услуга – 33 CAD / Бърза услуга – 36 CAD + Куриерска услуга DHL).