Правно основание за заплащане на държавна такса за издаване на дубликат/препис на документ за гражданско състояние (документ за раждане/брак/смърт):

  • Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси.

•••

  • Държавна такса за издаване на дубликат/препис на документ за гражданско състояние (документ за раждане/брак/смърт) – 30 CAD