Правно основание за заплащане на държавни такси за извършване на нотариални заверки:

 • Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси;

 • Заверка на подпис на преводач (Обикновена услуга – 23 CAD / Бърза услуга – 46 CAD);
 • Препис или извлечение от документи – 1-ва стр. (Обикновена услуга – 15 CAD / Бърза услуга – 30 CAD);
 • Препис или извлечение от документи – следваща стр. (Обикновена услуга – 8 CAD / Бърза услуга – 16 CAD);
 • Удостоверяване верността на подпис и печат на БГ документ (Обикновена услуга – 23 CAD / Бърза услуга – 46 CAD);
 • Удостоверяване верността на подпис и печат на чуждестранен документ (Обикновена услуга – 30 CAD / Бърза услуга – 60 CAD);
 • Удостоверяване на подпис върху частен документ (Обикновена услуга – 23 CAD / Бърза услуга – 46 CAD);
 • Удостоверяване на съдържанието на частен документ първа страница (Обикновена услуга – 45 CAD / Бърза услуга – 90 CAD);
 • Удостоверяване на съдържанието на частен документ следваща страница (Обикновена услуга – 23 CAD / Бърза услуга – 46 CAD).

 • Обикновена услуга – 3 работни дни;
 • Бърза услуга – до 4 часа.

При заявена обикновена услуга:

 • След изтичане на законовия срок молителят може лично да посети Консулската служба и да получи своя документ;
 • Молителят може да предостави предварително закупен от него пощенски плик за обратно изпращане на обработения документ. Пликът следва да бъде предварително заплатен от молителя и адресиран за обратно изпращане до посочен от молителя адрес. Молителят предоставя плик по вид и размер съгласно неговия избор, като видът и размерът следва да бъдат съобразени с видът и размерът на изпращания обратно документ. Консулската служба препоръчва закупуването на плик с номер за проследяване (tracking number) с оглед по- голяма сигурност на доставката. Консулска служба не носи отговорност за загуба/повреда на документа поради виновното поведение на пощенската служба осъществила заплатената от молителя услуга. Пликът се предоставя на пощенската служба след изтичане на законоустановения срок за обработка на документа;
 • Молителят би могъл да избере и друг начин на доставка – чрез куриерска фирма, като за целта следва да осигури посещение на куриер в Консулската служба след изтичане на законоустановения срок за обработка на документа. За уточняване на детайлите, молителят следва да се обърне към служител на Консулската служба.